Talar/Ny himmel og ny jord - familiegudsteneste helgesundag

Ny himmel og ny jord - familiegudsteneste helgesundag

13.11.2020
Gud har skrive historia om liva våre, han er både byrjinga og enda

Hilde Balsnes Lande sa mellom anna: Trua vår er som eit anker som er festa hos Gud, sjølv om vi ikkje ser det. Vi ser heller ikkje korleis ankeret held fast i botnen på havet, men det held båten stille. Slik Gud held oss fast hos seg. Alle har vi kvar vår historie. Menneska si samla historie har ei ei byring og ei slutt der Gud går med oss heile tida.

Tekstar: Matteus 5,3-10 og Openberringa 21,1-5.

Powered by Cornerstone