Talar/Hvem og hvor ellers?

Hvem og hvor ellers?

17.11.2020
Fra seierstog og begeistring til skuffelse og forundring: Vil de òg gå bort?

Frå festreise med erfaring av at Gud held løfta sine til læresveiner som forlet Jesus. Vi står med liva våre i det same spennet. Tør vi svare som Peter: "Herre, kven skal vi gå til? Du har det evige livets ord og vi trur og veit at du er Guds Heilage." Vi får leva i lag med ein Herre og Frelsar som har lova at "han som tok til med si gode gjerning i dykk, skal fullføra henne - heilt til Jesu Kristi dag?" Det gjeld oss som kyrkjelyd og det gjeld oss som einskildpersonar.

Tekstar: Salme 126, Filipparane 1,2-6 og Johannesevangeliet 6,66-69.

Powered by Cornerstone