Hvem er vi

Brunlanes Frikirke er et navn som stort sett er benyttet etter 1954. Det var 2.mai 1954 at menigheten innviet sitt nye kirkebygg som fikk navnet Brunlanes Frikirke.

Menigheten ble dannet i 1888 og overtok da Aske bedehus som sitt forsamlingslokale.

I 1917 kjøpte menigheten kirkebygget til Langesund Frikirke og satte det opp på Holhjem. Bygget fikk navnet Holhjem Frikirke og var i bruk til 1954.

I 1953-54 ble begge kirkene revet og menigheten samlet seg om det nye kirkebygget ved Guslandsvingen som de kalte Brunlanes Frikirke.

Powered by Cornerstone