Lederskap

I Frikirken består lederskapet av eldsteråd og diakonråd.
Disse to rådene samles til menighetsråd. Eldsterådet har hovedansvaret for menigheten med bl.a. personalansvar, læreansvar og åndelig ansvar. Diakonrådet har ansvar innen omsorg, det praktiske, økonomi og kirkebygg. Lederskapet samles en gang hver måned der aktuelle saker behandles. Det er fullt mulig å sende inn saker til de aktuelle rådene om man ønsker det.

Lederskapet for Steinkjer frikirke:

Diakonråd:

Lederskap

Heidi Haugbotn Aunan 
Leder og økonomi, Tlf. 412 24 511

 

Lederskap

Liv Gregersen Ulvin
Sang og musikk, Tlf. 976 95 798

 

Lederskap

Lill-Helene Stabrun Skjetne 
Kjøkken og omsorg, Tlf. 970 04 324

 

Lederskap

Grim Skjetne
Kirkebygg og utleie, Tlf. 971 68 330

 

Lederskap

Synnøve Hatland Vold 
Dåpskontakt og kirkebygg, Tlf. 930 29 134

 

Eldsteråd:

Lederskap

John Arne Gladsø  
Pastor, Tlf. 901 41 977

 

Lederskap

Tor-Odd Ulvin 
Eldste,  Tlf. 906 42 392

 

Lederskap

Svein Kjetil Haugset 
Eldste, Tlf. 920 35 685

 

Ta kontakt:

Telefon: 901 41 977 (Pastor)

E-post: steinkjer@frikirken.no


Besøksadresse: Ølvegata 24, 7715 Steinkjer

Powered by Cornerstone